Witamy Państwa na naszym portalu internetowym.

 

Nasza firma zajmuje się szeroko rozumianym pośrednictwem w obrocie nieruchomościami (nabycie, zbycie, najem, dzierżawa, zamiana).

Posiadamy w ofercie lokale mieszkalne i niemieszkalne, budynki jedno - i wielorodzinne, działki budowlane i komercyjne, lokale handlowe, biurowe oraz nieruchomości komercyjne. Korzystając z naszych usług otrzymują Państwo:

  • profesjonalną obsługę,

  • rzetelne wykonanie powierzonych nam zadań,

  • wysoką jakość usług,

  • skuteczność działań w zakresie kupna, sprzedaży, najmu lub zamiany nieruchomości,

  • bezpieczeństwo przy zawieraniu transakcji,

  • załatwienie formalności związanych z uzyskaniem kredytu na zakup nieruchomości,

  • obsługę prawną i notarialną,

  • obsługę rzeczoznawcy majątkowego.


Informacja dla klientów

Wynagrodzenie za czynności pośrednictwa negocjowane są indywidualnie. W przypadku ofert opisanych jako "Oferty bezpośrednie" wynagrodzenie kupującego/najemcy pokrywa w całości sprzedający/wynajmujący.


Nota prawna

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 z późniejszymi zmianami) posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883, z późniejszymi zmianami) baza danych klientów, której nasza firma jest administratorem zgłoszona została Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO).